2019
Том 71
№ 11

Всі номери

Про необмежений параметр порядку у граткових рівноважних системах осциляторів типу ГКШ

Скрипник В. І.

Повний текст (.pdf)


Абстракт

Встановлено існування необмеженого параметра порядку (намагніченості) для широкого класу ґраткових гіббсівських (рівноважних) систем лінійних осциляторів, що взаємодіють завдяки сильному парному полiномiальному потенціалу близьких сусідів та іншим багаточастинковим потенціалам. Розглянуті системи характеризуються загальною поліноміальною близькодійовою потенціальною енергією, що породжує середні, які підкоряються двом нерівностям ГКШ.

Англомовна версія (Springer): Ukrainian Mathematical Journal 61 (2009), no. 4, pp 645-656.

Зразок цитування: Скрипник В. І. Про необмежений параметр порядку у граткових рівноважних системах осциляторів типу ГКШ // Укр. мат. журн. - 2009. - 61, № 4. - С. 538-547.

Повний текст