2019
Том 71
№ 11

Всі номери

Слабонелинейная краевая задача в особом критическом случае

Чуйко С. М.

Повний текст (.pdf)


Абстракт

Досліджено задачу про знаходження умов існування та побудову розв'язків нетерових слабконеліній-них крайових задач для систем звичайних диференціальних рівнянь. Розглянуто особливий критичний випадок, коли рівняння для знаходження породжуючого розв'язку нетерової слабконелінійної крайової задачі перетворюється на тотожність. Уточнено класифікацію критичних випадків та побудовано ітера-ційний алгоритм для знаходження розв'язків нетерових слабконелінійних крайових задач в особливому критичному випадку.

Англомовна версія (Springer): Ukrainian Mathematical Journal 61 (2009), no. 4, pp 657-673.

Зразок цитування: Чуйко С. М. Слабонелинейная краевая задача в особом критическом случае // Укр. мат. журн. - 2009. - 61, № 4. - С. 548-562.

Повний текст