2019
Том 71
№ 11

Всі номери

О мгновенной компактификации носителя решения в задаче Коши для анизотропного параболического уравнения

Дегтярев С. П.

Повний текст (.pdf)


Абстракт

Розглянуто явище миттєвої компактифікації носія розв'язку в задачi Коші для параболiчного рівняння з анізотропним виродженням, подвійною нелінійністю та сильною абсорбцією. У термінах поведінки локально інтегровних початкових даних сформульовано необхідну та достатню умову наявності миттєвої компактифікації та встановлено точні за порядком двосторонні оцінки розмірів носія розв'язку.

Англомовна версія (Springer): Ukrainian Mathematical Journal 61 (2009), no. 5, pp 747-763.

Зразок цитування: Дегтярев С. П. О мгновенной компактификации носителя решения в задаче Коши для анизотропного параболического уравнения // Укр. мат. журн. - 2009. - 61, № 5. - С. 625-640.

Повний текст