2019
Том 71
№ 11

Всі номери

Асимптотическая периодичность траекторий интервала

Федоренко В. В.

Повний текст (.pdf)


Абстракт

Розглядаються динамічні системи, що породжені неперервними відображеннями інтервалу I в себе. Доведено, що траєкторія інтервалу JI є асимптотично періодичною тоді і тільки тоді, коли J містить асимптотично періодичну точку.

Англомовна версія (Springer): Ukrainian Mathematical Journal 61 (2009), no. 5, pp 854-858.

Зразок цитування: Федоренко В. В. Асимптотическая периодичность траекторий интервала // Укр. мат. журн. - 2009. - 61, № 5. - С. 716-720.

Повний текст