2019
Том 71
№ 11

Всі номери

Построение фундаментальной системы решений линейного разностного уравнения конечного порядка

Круглов В. Е.

Повний текст (.pdf)


Абстракт

Наведено ефективний алгоритм побудови фундаментальної системи розв'язків лінійного різницевого рівняння скінченного порядку. Знайдено формули, в яких всі елементи цієї системи подано через її один елемент, а також частковий розв'язок неоднорідного рівняння.

Англомовна версія (Springer): Ukrainian Mathematical Journal 61 (2009), no. 6, pp 923-944.

Зразок цитування: Круглов В. Е. Построение фундаментальной системы решений линейного разностного уравнения конечного порядка // Укр. мат. журн. - 2009. - 61, № 6. - С. 777-794.

Повний текст