2019
Том 71
№ 11

Всі номери

Оптимальное управление с импульсной составляющей системами, описываемыми неявными параболическими дифференциально-операторными уравнениями

Власенко Л. А., Самойленко А. М.

Повний текст (.pdf)


Абстракт

Вивчається задача оптимального керування з імпульсною складовою системами, що описуються абстрактними диференціальними рівняннями типу Соболєва з необмеженими операторними коефіцієнтами у гільбертових просторах. Оператор при похідній за часом може бути необоротним. Основне припущення полягає в обмеженні резольвенти характеристичного операторного жмутка у деякій правій півплощині. Наведено застосування до диференціальних рівнянь з частинними похідними типу Соболєва.

Англомовна версія (Springer): Ukrainian Mathematical Journal 61 (2009), no. 8, pp 1250-1263.

Зразок цитування: Власенко Л. А., Самойленко А. М. Оптимальное управление с импульсной составляющей системами, описываемыми неявными параболическими дифференциально-операторными уравнениями // Укр. мат. журн. - 2009. - 61, № 8. - С. 1053-1065.

Повний текст