2019
Том 71
№ 11

Всі номери

Задачі Коші для одного класу вироджених параболічних рівнянь типу Колмогорова з додатним родом

Івасишен С. Д., Літовченко В. А.

Повний текст (.pdf)


Абстракт

Досліджено властивості фундаментального розв'язку та встановлено коректну розв'язність задачi Коші для одного класу вироджених рівнянь типу Колмогорова з \( \left\{ {\overrightarrow p, \overrightarrow h } \right\} \)-параболiчною частиною за основною групою змінних і додатним векторним родом у випадку, коли розв'язки є нескінченно диференційовними функціями, а їх початкові значення можуть бути узагальненими функціями типу ультрарозподілів Жевре.

Англомовна версія (Springer): Ukrainian Mathematical Journal 61 (2009), no. 8, pp 1264-1288.

Зразок цитування: Івасишен С. Д., Літовченко В. А. Задачі Коші для одного класу вироджених параболічних рівнянь типу Колмогорова з додатним родом // Укр. мат. журн. - 2009. - 61, № 8. - С. 1066-1087.

Повний текст