2019
Том 71
№ 11

Всі номери

Метод регуляризації Тіхонова для системи задач про рівновагу в банахових просторах

Данг Тхі Хай Ха, Нгуєн Бионг

Повний текст (.pdf)


Абстракт

Метою роботи є дослідження методу регуляризації Тіхоновадля розв'язку системи некоректних задач про рівновагу в банахових просторах з апостеріорним вибором параметра регуляризації. Наведено застосування методу до задач опуклої мiнiмiзaцiї із зчепленими обмеженнями.

Англомовна версія (Springer): Ukrainian Mathematical Journal 61 (2009), no. 8, pp 1302-1310.

Зразок цитування: Данг Тхі Хай Ха, Нгуєн Бионг Метод регуляризації Тіхонова для системи задач про рівновагу в банахових просторах // Укр. мат. журн. - 2009. - 61, № 8. - С. 1098-1105.

Повний текст