2019
Том 71
№ 11

Всі номери

Теорема про неіснування розв'язків за винятком режиму синхронних коливань та режиму коливань у протифазі для системи з'єднаних рівнянь Ван Дер Поля

Нохара Б. Т.

Повний текст (.pdf)


Абстракт

Розглянуто систему з'єднаних рівнянь Ван дер Поля. Ця система складається з двох рівнянь Ван дер Поля, що пов'язані між собою лінійними членами. У статті розглянуто випадок, коли динамічна система з'єднаних рівнянь має два різних розв'язки (у режимі синхронних коливань та у режимі коливань у протифазі), і дано відповіді на деякі питання.

Англомовна версія (Springer): Ukrainian Mathematical Journal 61 (2009), no. 8, pp 1311-1337.

Зразок цитування: Нохара Б. Т. Теорема про неіснування розв'язків за винятком режиму синхронних коливань та режиму коливань у протифазі для системи з'єднаних рівнянь Ван Дер Поля // Укр. мат. журн. - 2009. - 61, № 8. - С. 1106-1129.

Повний текст