2019
Том 71
№ 11

Всі номери

Системы управления многозначными траекториями с терминальным критерием качества

Арсирий A. В., Плотников А. В.

Повний текст (.pdf)


Абстракт

Розглянуто задачу оптимального керування із термінальним критерієм якості, у якій стан системи описується багатозначним відображенням, а допустиме керування є сумовною функцією. Описано алгоритм апроксимації допустимої функції керування кусково-сталою функцією та доведено теореми про близькість відповідних траєкторій та значень критеріїв якості.

Англомовна версія (Springer): Ukrainian Mathematical Journal 61 (2009), no. 8, pp 1349-1356.

Зразок цитування: Арсирий A. В., Плотников А. В. Системы управления многозначными траекториями с терминальным критерием качества // Укр. мат. журн. - 2009. - 61, № 8. - С. 1142-1147.

Повний текст