2019
Том 71
№ 11

Всі номери

Functor of weakly additive τ-smooth functionals and mappings

Аюпов Ш. A., Заитов A. A.


Абстракт

Наведено критерій τ-гладкості слабкоадитивних зберігаючих порядок функціоналів i встановлено, що функтор τ-гладких слабкоадитивних функціоналів зберігає досконалість відображень. Доведено, що якщо неперервне відображення між тихоновськими просторами таке, що породжене ним відображення між відповідними просторами слабкоадитивних функціоналів є відкритим, то задане відображення також є відкритим. Справедливість оберненого твердження показано при додаткових умовах.

Англомовна версія (Springer): Ukrainian Mathematical Journal 61 (2009), no. 9, pp 1380-1386.

Зразок цитування: Аюпов Ш. A., Заитов A. A. Functor of weakly additive τ-smooth functionals and mappings // Укр. мат. журн. - 2009. - 61, № 9. - С. 1167-1173.