2019
Том 71
№ 11

Всі номери

Про усувні множини розв'язків еліптичних та параболічних рiвнянь другого порядку у недивергентній формi

Гаджиїв Т. С., Мамедова В. А.

Повний текст (.pdf)


Абстракт

Розглянуто недивергентні єліптичні та параболiчнi рівняння другого порядку, у яких коєФіцієнти при старших членах задовольняють однорідну умову Ліпшиця. Знайдено достатню умову усувності компакту відносно цих рівнянь у просторі функцій Гельдера.

Англомовна версія (Springer): Ukrainian Mathematical Journal 61 (2009), no. 11, pp 1743-1756.

Зразок цитування: Гаджиїв Т. С., Мамедова В. А. Про усувні множини розв'язків еліптичних та параболічних рiвнянь другого порядку у недивергентній формi // Укр. мат. журн. - 2009. - 61, № 11. - С. 1485-1496.

Повний текст