2019
Том 71
№ 11

Всі номери

Краевые задачи для волнового уравнения с лапласианом Леви в классе Гато

Феллер М. Н.

Повний текст (.pdf)


Абстракт

Наведено розв'язки початкової задачі у всьому просторі, крайової та початково-крайової задач $$\frac{∂^2U(t,x)}{∂x^2} = Δ_LU(t,x)$$ для хвильового рівняння з нескінченновимірним лапласіаном Леві $Δ_L$ у класі функцій Гато.

Англомовна версія (Springer): Ukrainian Mathematical Journal 61 (2009), no. 11, pp 1839-1852.

Зразок цитування: Феллер М. Н. Краевые задачи для волнового уравнения с лапласианом Леви в классе Гато // Укр. мат. журн. - 2009. - 61, № 11. - С. 1564-1574.

Повний текст