2019
Том 71
№ 11

Всі номери

Моногенные функции в бигармонической алгебре

Грищук С. В., Плакса С. А.

Повний текст (.pdf)


Абстракт

Наведено конструктивний опис моногенних функцій, що набувають значень у комутативній бі-гармонічній алгебрі, за допомогою аналітичних функцій комплексної змінної. Встановлено ізоморфізм між алгебрами моногенних функцій, заданими в різних бігармонічних площинах. Доведено, що кожна бігармонічна функція в обмеженій однозв'язній області є першою компонентою деякої моногенної функції, заданої у відповідній області бігармонічної площини.

Англомовна версія (Springer): Ukrainian Mathematical Journal 61 (2009), no. 12, pp 1865-1876.

Зразок цитування: Грищук С. В., Плакса С. А. Моногенные функции в бигармонической алгебре // Укр. мат. журн. - 2009. - 61, № 12. - С. 1587-1596.

Повний текст