2019
Том 71
№ 11

Всі номери

Про міру інтегрального квадратичного відхилення із узагальненою вагою для оцінки щільності розподілу ймовірностей Розеньлатта - Парзена

Бабілуа П. К., Надарая Е. А., Сохадзе Г. А.

Повний текст (.pdf)


Абстракт

Встановлено граничний розподіл інтегрального квадратичного відхилення з вагою типу дельта-функцій для оцінки щільності розподілу ймовірностей Розенблатта-Парзена. Також досліджено граничну потужність критерію, побудованого за допомогою цього відхилення.

Англомовна версія (Springer): Ukrainian Mathematical Journal 62 (2010), no. 4, pp 588-611.

Зразок цитування: Бабілуа П. К., Надарая Е. А., Сохадзе Г. А. Про міру інтегрального квадратичного відхилення із узагальненою вагою для оцінки щільності розподілу ймовірностей Розеньлатта - Парзена // Укр. мат. журн. - 2010. - 62, № 4. - С. 514–535.

Повний текст