2019
Том 71
№ 11

Всі номери

Нові результати щодо $G$-найкращого наближення в $G$-метричних просторах

Дегхан Нежад А., Мазахері Х.

Повний текст (.pdf)


Абстракт

Мета роботи — ввести та обговорити поняття $G$-найкращого наближення та $a_0$-ортогональ-пості в теорії $G$-метричпих просторів. Розглянуто співвідношення між цими поняттями та дуальним $X$, отримано деякі результати щодо підмножин $G$-метричиих просторів, що подібні до нормованих просторів.

Англомовна версія (Springer): Ukrainian Mathematical Journal 62 (2010), no. 4, pp 648-654.

Зразок цитування: Дегхан Нежад А., Мазахері Х. Нові результати щодо $G$-найкращого наближення в $G$-метричних просторах // Укр. мат. журн. - 2010. - 62, № 4. - С. 567–571.

Повний текст