2019
Том 71
№ 11

Всі номери

Метод наименьших квадратов в теории некорректно поставленных линейных краевых задач с импульсным воздействием

Чуйко С. М.

Повний текст (.pdf)


Абстракт

Схему класичного мечоду найменших квадратів використано для побудови наближеного псев-дорозв'язку лінійної некоректно поставленої крайової задачі з імпульсним впливом для системи звичайних диференціальних рівнянь у кри тичному випадку у вигляді часткових сум узагальненого ряду Фур'є.

Англомовна версія (Springer): Ukrainian Mathematical Journal 62 (2010), no. 5, pp 794-803.

Зразок цитування: Чуйко С. М. Метод наименьших квадратов в теории некорректно поставленных линейных краевых задач с импульсным воздействием // Укр. мат. журн. - 2010. - 62, № 5. - С. 690–697.

Повний текст