2019
Том 71
№ 11

Всі номери

Поліноміальні розширення узагальнених квазіберових кілець

Галандарзадех С., Хорамдель М., Яваді Г. С.

Повний текст (.pdf)


Абстракт

Розглянуто поведінку поліиоміальних кілець над узагальненими квазіберовими кільцями і показано, що узагальнена квазіберова умова щодо кільця R зберігається при багатьох поліпоміальїшх розширеннях.

Англомовна версія (Springer): Ukrainian Mathematical Journal 62 (2010), no. 5, pp 804-808.

Зразок цитування: Галандарзадех С., Хорамдель М., Яваді Г. С. Поліноміальні розширення узагальнених квазіберових кілець // Укр. мат. журн. - 2010. - 62, № 5. - С. 698–701.

Повний текст