2019
Том 71
№ 11

Всі номери

Про збіжність розв'язків деяких неоднорідних диференціальних рівнянь четвертого порядку

Тунс Е.

Повний текст (.pdf)


Абстракт

Головною метою статті є наведення достатніх умов для збіжності розв'язків деякого класу нелінійних диференціальних рівнянь четвертого порядку з використанням другого методу Ляпунова. Розглядувані нелінійні функції необов'язково диференційовні, але функція h задовольняє деяке відношення приростів, що лежать у замкненому підінтервалі інтервалу Рута-Гурвіца.

Англомовна версія (Springer): Ukrainian Mathematical Journal 62 (2010), no. 5, pp 824-833.

Зразок цитування: Тунс Е. Про збіжність розв'язків деяких неоднорідних диференціальних рівнянь четвертого порядку // Укр. мат. журн. - 2010. - 62, № 5. - С. 714–721.

Повний текст