2019
Том 71
№ 11

Всі номери

О решениях одного класса операторно-дифферепциальных уравнений второго порядка в классе голоморфных вектор-функций

Велиев С. Г., Мирзоев С. С.

Повний текст (.pdf)


Абстракт

Встановлено достатні умови повноти частини кореневих векторів одного класу операторних жмутків другого порядку, що відповідають характеристичним числам із деякого сектора, та доведено теорему про повноту системи елементарних голоморфних розв'язків відповідного однорідного операторно-диферен-ціального рівняння другого порядку. При цьому вказано коректну та однозначну розв'язність крайової задачі для даного рівняння, крайова умова якої містить лінійний оператор, та проведено оцінку норми оператора проміжної похідної, що входить до збуреної частини рівняння.

Англомовна версія (Springer): Ukrainian Mathematical Journal 62 (2010), no. 6, pp 928-942.

Зразок цитування: Велиев С. Г., Мирзоев С. С. О решениях одного класса операторно-дифферепциальных уравнений второго порядка в классе голоморфных вектор-функций // Укр. мат. журн. - 2010. - 62, № 6. - С. 801–813.

Повний текст