2019
Том 71
№ 11

Всі номери

Критерії регулярності зростання логарифма модуля та аргументу цілої функції

Боднар О. В.., Заболоцький М. В.

Повний текст (.pdf)


Абстракт

Для целевых функций, счетная функция нулей которых является медленно возрастающей, установлены критерии регулярного роста ее логарифма модуля и аргумента в $L^p [0, 2π]$ -метрике.

Англомовна версія (Springer): Ukrainian Mathematical Journal 62 (2010), no. 7, pp 1028-1039.

Зразок цитування: Боднар О. В.., Заболоцький М. В. Критерії регулярності зростання логарифма модуля та аргументу цілої функції // Укр. мат. журн. - 2010. - 62, № 7. - С. 885–893.

Повний текст