2019
Том 71
№ 11

Всі номери

Локализация собственных значений полиномиальных матриц

Мазко А. Г.

Повний текст (.pdf)


Абстракт

Роботу присвячено задачі локалізації власних значень поліноміальиих матриць. Запропоновано достатні умови належності спектра регулярного матричного полінома широкому класу областей, обмежених алгебраїчними кривими. Ці умови узагальнюють відомий метод локалізації спектра поліноміальиих матриць, що зводи ться до розв'язання лінійних матричних нерівностей. Розвивається метод локалізації власних значень параметричної сім'ї матричних поліномів у вигляді системи лінійних матричних нерівностей.

Англомовна версія (Springer): Ukrainian Mathematical Journal 62 (2010), no. 8, pp 1234-1250.

Зразок цитування: Мазко А. Г. Локализация собственных значений полиномиальных матриц // Укр. мат. журн. - 2010. - 62, № 8. - С. 1063–1077.

Повний текст