2019
Том 71
№ 11

Всі номери

Про імпульсні оператори Штурма-Ліувілля з потенціалом Кулона та спектральним параметром, що лінійно міститься в граничних умовах

Аміров Р. Х., Гюль Ю., Топсакал Н.

Повний текст (.pdf)


Абстракт

Досліджено задачу Штурма-Ліувілля з лінійними розривами у випадку, коли власний параметр міститься не лише у диференціальному рівнянні, але й у граничних умовах. Вивчено властивості та асимптотичну поведінку спектральної характеристики для операторів Штурма-Ліувілля з потенціалом Кулона, що мають умову розривності всередині скінченного інтервалу. Крім того, для розглядуваної задачі визначено функцію Вейля та доведено теореми єдиності для розв'язку оберненої задачі відповідно до цієї функції.

Англомовна версія (Springer): Ukrainian Mathematical Journal 62 (2010), no. 9, pp 1345-1366.

Зразок цитування: Аміров Р. Х., Гюль Ю., Топсакал Н. Про імпульсні оператори Штурма-Ліувілля з потенціалом Кулона та спектральним параметром, що лінійно міститься в граничних умовах // Укр. мат. журн. - 2010. - 62, № 9. - С. 1155–1172.

Повний текст