2019
Том 71
№ 11

Всі номери

Про задачу визначення параметра параболічного рівняння

Аширалієв A.

Повний текст (.pdf)


Абстракт

Розглянуто крайову задачу визначення параметра р параболічного рівняння $$v′(t)+Av(t)=f(t)+p,\;0⩽t⩽1,v(0)=φ,\;v(1)=ψ,$$ у довільному банаховому просторі е із сильно додатним оператором а. Встановлено точні за нормами Гельдера оцінки для розв'язку цієї задачі. У застосуваннях одержано точні оцінки для розв'язків крайових задач для параболічних рівнянь.

Англомовна версія (Springer): Ukrainian Mathematical Journal 62 (2010), no. 9, pp 1397-1408.

Зразок цитування: Аширалієв A. Про задачу визначення параметра параболічного рівняння // Укр. мат. журн. - 2010. - 62, № 9. - С. 1200–1210.

Повний текст