2019
Том 71
№ 11

Всі номери

Розв'язність крайових задач для нелінійних дробових диференціальних рівнянь

Го Ю.

Повний текст (.pdf)


Абстракт

Розглянуто існування нетривіальних розв'язків крайової задачі для нелінійних дробових диференціальних рівнянь $$D^{α}u(t)+λ[f(t,u(t))+q(t)]=0,\; 0 < t < 1, \; u(0) = 0,\; u(1) = βu(η),$$ де $λ > 0$ — параметр, $1 < α ≤ 2,\; η ∈ (0, 1),\; β ∈ \mathbb{R} = (−∞,+∞),\; βη^{α−1} ≠ 1,\; D^{α}$ —диференціальний оператор Рімана-Ліувілля порядку $α$, функція $f: (0,1)×\mathbb{R}→\mathbb{R}$ неперервна, до того ж $f$ може бути сингулярною при $t = 0$ та (або) $q(t) : [0, 1] → [0, +∞)$ неперервна. Наведено деякі достатні умови для існування нетривіальних розв'язків вказаних крайових задач. Застосований у дослідженнях підхід базується на нелінійній альтернативі Лерея - Шаудера. Зокрема, не використовується припущення про невід'ємність, а також монотонність функції $f$ , що було істотним для методики, застосованої майже в усіх описаних у літературі дослідженнях.

Англомовна версія (Springer): Ukrainian Mathematical Journal 62 (2010), no. 9, pp 1409-1419.

Зразок цитування: Го Ю. Розв'язність крайових задач для нелінійних дробових диференціальних рівнянь // Укр. мат. журн. - 2010. - 62, № 9. - С. 1211–1219.

Повний текст