2019
Том 71
№ 11

Всі номери

Елементи негауссівського аналізу на просторах функцій нескінченної кількості змінних

Качановський М. О.

Повний текст (.pdf)


Абстракт

Наведено огляд деяких результатів негауссівського аналізу при біортогональному підході та розглянуто елементи аналізу, пов'язаного з узагальненою мірою Майкснера. Основними об'єктами, що розглядаються, є стохастичні інтеграли, оператори стохастичного диференціювання, елементи віківського числення та споріднені питання.

Англомовна версія (Springer): Ukrainian Mathematical Journal 62 (2010), no. 9, pp 1420-1448.

Зразок цитування: Качановський М. О. Елементи негауссівського аналізу на просторах функцій нескінченної кількості змінних // Укр. мат. журн. - 2010. - 62, № 9. - С. 1220–1246.

Повний текст