2019
Том 71
№ 11

Всі номери

Банахова алгебра, порожденная конечным числом поликерноператоров Бергмана, непрерывными коэффициентами и конечной группой сдвигов

Мозель В. А.

Повний текст (.pdf)


Абстракт

Вивчається банахова алгебра, породжена скінченним числом полікерноператорів Бергмана з неперервними коефіцієнтами, яка розширена операторами зваженого зсуву, що утворюють скінченну групу. За допомогою ізометричного перетворення оператори алгебри зображуються у вигляді матричного оператора, утвореного скінченним числом взаємно доповшовальних проекторів із коефіцієнтами, котрі є теплицевими матрицями-функціями скінченного порядку. Завдяки властивостям полікерноператорів Бергмана одержано ефективний критерій фредгольмо-вості операторів розглянутої алгебри.

Англомовна версія (Springer): Ukrainian Mathematical Journal 62 (2010), no. 9, pp 1449-1459.

Зразок цитування: Мозель В. А. Банахова алгебра, порожденная конечным числом поликерноператоров Бергмана, непрерывными коэффициентами и конечной группой сдвигов // Укр. мат. журн. - 2010. - 62, № 9. - С. 1247–1255.

Повний текст