2019
Том 71
№ 11

Всі номери

Наближення розв'язків стохастичних диференціальних рівнянь із дробовим броунівським рухом розв'язками випадкових звичайних диференціальних рівнянь

Ральченко К. В., Шевченко Г. М.

Повний текст (.pdf)


Абстракт

Доказана общая теорема о сходимости решений стохастических дифференциальных уравнений. Как следствие, получен результат о сходимости решений стохастических дифференциальных уравнений с абсолютно непрерывными процессами к решению уравнения с броуновским движением.

Англомовна версія (Springer): Ukrainian Mathematical Journal 62 (2010), no. 9, pp 1460-1475.

Зразок цитування: Ральченко К. В., Шевченко Г. М. Наближення розв'язків стохастичних диференціальних рівнянь із дробовим броунівським рухом розв'язками випадкових звичайних диференціальних рівнянь // Укр. мат. журн. - 2010. - 62, № 9. - С. 1256–1268.

Повний текст