2019
Том 71
№ 11

Всі номери

О мультипликаторах Фурье и абсолютной сходимости интегралов Фурье радиальных функций

Тригуб Р. М.

Повний текст (.pdf)


Абстракт

Одержано достатні умови для зображення функції у вигляді абсолютно збіжного інтеграла Фур'є. Ці умови наведено у термінах сумісної поведінки функції та її похідних на нескінченності, їх ефективність і точність перевіряються на відомому прикладі. Розглянуто також радіальні функції довільного числа змінних.

Англомовна версія (Springer): Ukrainian Mathematical Journal 62 (2010), no. 9, pp 1487-1501.

Зразок цитування: Тригуб Р. М. О мультипликаторах Фурье и абсолютной сходимости интегралов Фурье радиальных функций // Укр. мат. журн. - 2010. - 62, № 9. - С. 1280–1293.

Повний текст