2019
Том 71
№ 11

Всі номери

Системи триточкових граничних задач для φ-лапласiана на додатнiй пiвосi

Дебалі С., Мебаркі К.

Повний текст (.pdf)


Абстракт

Вивчається iснування додатних розв’язкiв граничних задач для двох систем двох нелiнiйних триточкових φ-лапласових рiвнянь другого порядку, що визначенi на додатнiй пiвосi. Нелiнiйностi можуть змiнювати знак, мати часовi сингулярностi на початку координат та залежати, як вiд розв’язкiв, так i вiд їх перших похiдних. Теорiю нерухомих точок застосовано для доведення деяких результатiв щодо iснування нетривiальних додатнiх розв’язкiв на вiдповiдних конусах в деяких звaжених банахових просторах.

Зразок цитування: Дебалі С., Мебаркі К. Системи триточкових граничних задач для φ-лапласiана на додатнiй пiвосi // Укр. мат. журн. - 2015. - 67, № 12. - С. 1626-1648.

Повний текст