2019
Том 71
№ 11

Всі номери

Визначення стибкiв в термiнах лiнiйних операторiв

Звіададзе Ш.

Повний текст (.pdf)


Абстракт

Теорема Лукаша стверджує, що частиннi суми спряжених рядiв Фур’є перiодичної функцiї $f$, iнтегровної по Лебегу, розбiгаються з логарифмiчною швидкiстю в точках розриву першого роду функцiї $f$. Морiч довiв подiбну теорему для прямокутних частинних сум (функцiй двох змiнних).
Розглянуто теореми, що аналогiчнi теоремi Морiча для узагальнених середнiх Чезаро та для позитивних лiнiйних середнiх.
Аналогiчну теорему також розглянуто в термiнах лiнiйних операторiв, що задовольняють певнi умови.

Зразок цитування: Звіададзе Ш. Визначення стибкiв в термiнах лiнiйних операторiв // Укр. мат. журн. - 2015. - 67, № 12. - С. 1649-1657.

Повний текст