2019
Том 71
№ 11

Всі номери

О норме разложимых подгрупп в непериодических группах

Лиман Ф. Н., Лукашова Т. Д.

Повний текст (.pdf)


Абстракт

Розглядаються взаємозв’язки мiж властивостями неперiодичнихгр уп та їхнор м розкладнихпiдгр уп. Зокрема, дослiджено вплив обмежень, якi задовольняє норма розкладнихпiдгр уп, на властивостi самої групи за умови, що така норма недедекiндова. Описано будову неперiодичнихлок ально нiльпотентнихгр уп, у якихвк азана норма є недедекiндовою. Окрiм того, встановлено деякi зв’язки мiж нормою абелевихнециклiчнихт а нормою розкладних пiдгруп.

Зразок цитування: Лиман Ф. Н., Лукашова Т. Д. О норме разложимых подгрупп в непериодических группах // Укр. мат. журн. - 2015. - 67, № 12. - С. 1679-1689.

Повний текст