2019
Том 71
№ 11

Всі номери

A priori estimates for solutions of the first initial boundary-value problem for systems of fully nonlinear partial differential equation

Білопільська Я. І.

Повний текст (.pdf)


Абстракт

Донедено апріорні оцінки для розв'язків першої початково-гранпчпої задачі для системи повністю нелінійних диференціальних рівняні» з частинними похідними в обмеженій області. При цьому початково-гранична задача зводиться до задачі на многовиді без границі, яка в свою чергу зводиться до скалярного рівняння па тотальному просторі відповідного розшарування над многовидом.

Англомовна версія (Springer): Ukrainian Mathematical Journal 49 (1997), no. 3, pp 338–363.

Зразок цитування: Білопільська Я. І. A priori estimates for solutions of the first initial boundary-value problem for systems of fully nonlinear partial differential equation // Укр. мат. журн. - 1997. - 49, № 3. - С. 338–363.

Повний текст