2019
Том 71
№ 11

Всі номери

Класичні розв’язки параболічних початково-крайових задач і простори Хермандера

Лось В. М.

Повний текст (.pdf)


Абстракт

Дослiдження геометричних властивостей траєкторiй частинок у стохастичних потоках приводить до вивчення їхнiх взаємних кутiв обходу. Для незалежних двовимiрних броунiвських рухiв вiдповiдну задачу розв’язав М. Йор. Ми узагальнюємо цей результат на випадок iзотропних броунiвських стохастичних потокiв зi старшим показником Ляпунова, що дорiвнює нулю.

Зразок цитування: Лось В. М. Класичні розв’язки параболічних початково-крайових задач і простори Хермандера  // Укр. мат. журн. - 2016. - 68, № 9. - С. 1229-1239.

Повний текст