2019
Том 71
№ 11

Всі номери

Неравенство типа Турана для тригонометрических и сопряженных тригонометрических полиномов в $L_0$

Адамов А. Н.

Повний текст (.pdf)


Абстракт

Розглянуто нерівності типу Турана для тригонометричних i спряжених тригонометричних поліномів у квазінормі $L_0$ та похідних будь-якого порядку. Наведено вирази для констант у цих нерівностях і отримано їх двосторонні оцінки.

Англомовна версія (Springer): Ukrainian Mathematical Journal 61 (2009), no. 7, pp 1169-1179.

Зразок цитування: Адамов А. Н. Неравенство типа Турана для тригонометрических и сопряженных тригонометрических полиномов в $L_0$ // Укр. мат. журн. - 2009. - 61, № 7. - С. 986-995.

Повний текст