2019
Том 71
№ 11

Всі номери

Найкращі ортогональні тригонометричні наближення класів $B^{Ω}_{p,θ}$ періодичних функцій багатьох змінних

Войтенко С. П.

Повний текст (.pdf)


Абстракт

Получены точные no порядку оценки наилучших ортогональных тригонометрических приближений классов $B^{Ω}_{p,θ}$ периодических функций многих переменных в пространстве $L_q$.

Англомовна версія (Springer): Ukrainian Mathematical Journal 61 (2009), no. 11, pp 1728-1742.

Зразок цитування: Войтенко С. П. Найкращі ортогональні тригонометричні наближення класів $B^{Ω}_{p,θ}$ періодичних функцій багатьох змінних // Укр. мат. журн. - 2009. - 61, № 11. - С. 1473-1484.

Повний текст