2019
Том 71
№ 11

Всі номери

α-Сасакієва 3-метріка як солітон Річчі

Кунду С.

Повний текст (.pdf)


Абстракт

Доведено, що якщо метрика тривимірного α-сасакієвого многовиду є солітоном Річчі, то він має або сталу кривину, або сталу скалярну кривину. Встановлено деякі властивості потенціального векторного поля U солітона Річчі. Наведено приклад а-сасакієвої 3-метрики як нетривіального солітона Річчі.

Англомовна версія (Springer): Ukrainian Mathematical Journal 65 (2013), no. 6, pp 945-952.

Зразок цитування: Кунду С. α-Сасакієва 3-метріка як солітон Річчі // Укр. мат. журн. - 2013. - 65, № 6. - С. 850–856.

Повний текст