2019
Том 71
№ 11

Всі номери

Параллельные аффинные погружения ${M^n}\to {{\mathbb{R}}^{n+2 }}$ с плоской связностью

Шугайло Е. А.

Повний текст (.pdf)


Абстракт

Наведено класифікацію паралельних афiнних занурень $f : M^n→{M^n}\to {{\mathbb{R}}^{n+2 }}$ з пласкою зв'язнiстю в залежностi вiд рангу відображення Вейнгартена.

Англомовна версія (Springer): Ukrainian Mathematical Journal 65 (2013), no. 9, pp 1426-1445.

Зразок цитування: Шугайло Е. А. Параллельные аффинные погружения ${M^n}\to {{\mathbb{R}}^{n+2 }}$ с плоской связностью // Укр. мат. журн. - 2013. - 65, № 9. - С. 1283–1300.

Повний текст