2019
Том 71
№ 11

Всі номери

θ-централізатори на напівпростих банахових *-алгебрах

Нікоуфар І., Расіас Дж. М.

Повний текст (.pdf)


Абстракт

Шляхом узагальнення відомої теореми Джонсона доведено, що кожний лівий 0-централізатор на напівпростій банаховій алгебрі з лівою наближеною одиницею є неперервним. Також досліджено узагальнену стійкість Хайерса-Улама-Рассіаса та надстійкість θ-централізаторів на напівпростих *-алгебрах.

Англомовна версія (Springer): Ukrainian Mathematical Journal 66 (2014), no. 2, pp 300-310.

Зразок цитування: Нікоуфар І., Расіас Дж. М. θ-централізатори на напівпростих банахових *-алгебрах // Укр. мат. журн. - 2014. - 66, № 2. - С. 269–278.

Повний текст