2019
Том 71
№ 11

Всі номери

Послiдовностi Лемера у скiнченних групах

Девесі О., Карадуман Е.

Повний текст (.pdf)


Абстракт

Вивчаються послiдовностi Лемера за модулем $m$. Крiм того, визначено поняття орбiти Лемера та базової орбiти Лемера двогенераторної групи $G$ для породжуючої пари $(x, y) \in G$ та дослiджено довжини перiодiв для цих орбiт. Також встановлено довжини Лемера та базовi довжини Лемера для груп Фокса $G_{1,t}$ при $t \geq 3$.

Зразок цитування: Девесі О., Карадуман Е. Послiдовностi Лемера у скiнченних групах // Укр. мат. журн. - 2016. - 68, № 2. - С. 175-182.

Повний текст