2019
Том 71
№ 11

Всі номери

Предацикличность над кольцами с бесконечными полями вычетов

Зайналов Б. Р.

Повний текст (.pdf)


Абстракт

Розглядаються симпліціальна схема, її геометрична реалізація та необхідні властивості симпліціальних схем унімодулярних реперів. Доведено досить сильну теорему ациклічності для симпліціальних схем унімодулярних реперів, а також теорему про те, що перша нетривіальна група гомологій породжується стандартними циклами над кільцями з нескінченними полями лишків.

Зразок цитування: Зайналов Б. Р. Предацикличность над кольцами с бесконечными полями вычетов // Укр. мат. журн. - 2016. - 68, № 2. - С. 202-216.

Повний текст