2019
Том 71
№ 11

Всі номери

Існування та неiснування розв’язкiв реакцiйно-дифузiйного рiвняння з граничними умовами Робена

Озтюрк Е.

Повний текст (.pdf)


Абстракт

Дослiджено довготривалу поведiнку реакцiйно-дифузiйного рiвняння з граничними умовами Робена, яке мiстить нелiнiйнiсть полiномiального росту будь-якого порядку. Отримано достатнi умови для того, щоб розв’язки граничної задачi були обмеженими, або прямували до нескiнченностi на скiнченному промiжку часу.

Зразок цитування: Озтюрк Е. Існування та неiснування розв’язкiв реакцiйно-дифузiйного рiвняння з граничними умовами Робена // Укр. мат. журн. - 2016. - 68, № 3. - С. 423-432.

Повний текст