2019
Том 71
№ 11

Всі номери

Факторизации конечных групп $r$ -разрешимыми подгруп- пами с заданными вложениями

Княгина В. Н., Тютянов В. Н.

Повний текст (.pdf)


Абстракт

Нехай $X$ — деяга підмножина множини натуральних чисел. Підгрупа $H$ називається $X$-субнормальною підгрупою групи $G$, якщо існує ланцюжок підгруп $H = H_0 ⊆ H_1 ⊆ … ⊆ H_n = G$ такий, що $|H_i : H_{i-1}| ∈ X$ для всіх $i$. У даній роботі встановлено розв'язність i $r$-розв'язність скінченної групи $G = AB$ з деякими обмеженнями на підгрупи $A$ i $B$ , а також на множину $X$.

Англомовна версія (Springer): Ukrainian Mathematical Journal 66 (2014), no. 10, pp 1603-1608.

Зразок цитування: Княгина В. Н., Тютянов В. Н. Факторизации конечных групп $r$ -разрешимыми подгруп- пами с заданными вложениями // Укр. мат. журн. - 2014. - 66, № 10. - С. 1431–1435.

Повний текст