2019
Том 71
№ 11

Всі номери

Узагальненння підйомних модулів

Калаті Амузегар Т.

Повний текст (.pdf)


Абстракт

Введено поняття $I$-підйомних модулів як природне узагальнення підйомних модулів. Наведено дєякі властивості цього класу модулів. Показано, що якщо $M$ — прямий проективний модуль $I$-підйому, то $S/▽$ є регулярною i $▽ = \text{Jac} S$, де $S$ — кільце всіх $R$-ендоморфізмів $M$, а $▽ = \{ϕ ∈ S | Im ϕ ≪ M\}$. Більш того, доведено, що якщо $M$ — проективний $I$-підйомний модуль, то $M$ є прямою сумою циклічних модулів. Встановлено зв'язки між $I$-підйомними модулями та дуальними модулями Рікарта.

Англомовна версія (Springer): Ukrainian Mathematical Journal 66 (2014), no. 11, pp 1654-1664.

Зразок цитування: Калаті Амузегар Т. Узагальненння підйомних модулів // Укр. мат. журн. - 2014. - 66, № 11. - С. 1477–1484.

Повний текст