2019
Том 71
№ 11

Всі номери

Анализ множества траекторий нечетких уравнений возмущенного движения

Мартынюк А. А., Мартынюк-Черниенко Ю. А.

Повний текст (.pdf)


Абстракт

Викладено новий підхід до дослідження нєчіткої початкової задачі. При цьому використано дєякі варiанти принципу порівняння для отримання умов існування розв'язків множини диференціальних рівнянь.

Англомовна версія (Springer): Ukrainian Mathematical Journal 66 (2014), no. 11, pp 1696-1714.

Зразок цитування: Мартынюк А. А., Мартынюк-Черниенко Ю. А. Анализ множества траекторий нечетких уравнений возмущенного движения // Укр. мат. журн. - 2014. - 66, № 11. - С. 1512–1527.

Повний текст