2019
Том 71
№ 11

Всі номери

Про ядра Діріхлє відносно деяких спеціальних репрезентативних систем добутків

Блахота І.

Повний текст (.pdf)


Абстракт

Аналіз Фур'є використовує розрахунки з ядерними Функціями з самого початку. Максимальні значення n-х ядер Діріхлє, поділених на n, для систем Уолша-Пейлі, „класичних" систем Віленкіна та деяких інших систем дорівнюють 1. Ми розглядаємо більш загальні системи і, використовуючи результати, що отримані, розробляємо методи, призначені для визначення властивостей конкретних систем. У цих випадках ситуація з відношенням \( \frac{D_n}{n} \) може бути іншою.

Англомовна версія (Springer): Ukrainian Mathematical Journal 66 (2014), no. 11, pp 1773-1780.

Зразок цитування: Блахота І. Про ядра Діріхлє відносно деяких спеціальних репрезентативних систем добутків // Укр. мат. журн. - 2014. - 66, № 11. - С. 1578–1584.

Повний текст