2019
Том 71
№ 11

Всі номери

Об интегральной квадратической мере расхождения двух ядерных оценок бернуллиевских функций регрессии

Бабилуа П. К., Надарая Э. А., Сохадзе Г. А.

Повний текст (.pdf)


Абстракт

Встановлено граничний розподіл інтегрального квадратичного відхилення двох непараметричних оцінок ядерного типу бернулліївських функцій регресії. Побудовано критерій перевірки гіпотези про рівність двох бернулліївських функцій регресії. Вивчено питання обґрунтованості і для деяких „близьких" альтернатив досліджено асимптотику потужності.

Англомовна версія (Springer): Ukrainian Mathematical Journal 67 (2015), no. 1, pp 1-18.

Зразок цитування: Бабилуа П. К., Надарая Э. А., Сохадзе Г. А. Об интегральной квадратической мере расхождения двух ядерных оценок бернуллиевских функций регрессии // Укр. мат. журн. - 2015. - 67, № 1. - С. 3–18.

Повний текст