2019
Том 71
№ 11

Всі номери

Интегральные инварианты Концевича для случайных траекторий

Кузнєцов В. А.

Повний текст (.pdf)


Абстракт

У зв'язку з вивченням топологічних властивостей стохастичних потоків виникає задача опису коси, що утворена деякими траєкторiями потоку, які виходять із різних початкових точок. Для кіс є відомою система інваріантів, що розрізняє їх із точністю до гомотопії, — система інваріантів Васильєва. У даній статті розглядаються коси, утворені траєкторіями $Z_k (t) = X_k(t) + iY_k (t)$ такими, що $X_k, Y_k , 1 ≤ k ≤ n$, — неперервні семімартингали відносно спільної фільтрації. Для цих кіс доведено теорему про подання вказаних інваріантів у вигляді повторних інтегралів Стратоновича.

Англомовна версія (Springer): Ukrainian Mathematical Journal 67 (2015), no. 1, pp 62-73.

Зразок цитування: Кузнєцов В. А. Интегральные инварианты Концевича для случайных траекторий // Укр. мат. журн. - 2015. - 67, № 1. - С. 57–67.

Повний текст