2019
Том 71
№ 11

Всі номери

Про розв'язність нелокальної за часом задачі для напівлінійного багатовимірного хвильового рівняння

Мідодашвілі Б., Харібеґашвілі С.

Повний текст (.pdf)


Абстракт

Вивчається нелокальна за часом задача для напівлінійних багатовимiрних хвильових рівнянь. Доведено теореми про існування та єдиність розв'язків цієї задачі.

Англомовна версія (Springer): Ukrainian Mathematical Journal 67 (2015), no. 1, pp 98-119.

Зразок цитування: Мідодашвілі Б., Харібеґашвілі С. Про розв'язність нелокальної за часом задачі для напівлінійного багатовимірного хвильового рівняння // Укр. мат. журн. - 2015. - 67, № 1. - С. 88–105.

Повний текст