2019
Том 71
№ 11

Всі номери

Допустимість оцінених коефіцієтів регресії при узагальненій збалансованій втраті

Кіу Г.-Б., Луо І., Чжан Їайія

Повний текст (.pdf)


Абстракт

Ведуться дєякі дискусії щодо допустимості оцінєних коєфіцієнтів регресії для збалансованої функції втрат у загальній лінійній моделі. В роботі вивчається ця проблема для узагальненої лінійної моделі регресії. Так, запропоновано узагальнену зважену функцію втрати балансу для узагальненої лінійної моделі. Для вказаної функції втрат ми вивчаємо необхідні та достатні умови допустимості оцінених коефіцієнтів регресії для двох цікавих лінійних випадків оцінювання.

Англомовна версія (Springer): Ukrainian Mathematical Journal 67 (2015), no. 1, pp 146-153.

Зразок цитування: Кіу Г.-Б., Луо І., Чжан Їайія Допустимість оцінених коефіцієтів регресії при узагальненій збалансованій втраті // Укр. мат. журн. - 2015. - 67, № 1. - С. 128-134.

Повний текст